pracownia projektowa

o firmie
projektowanie
ocena stanu i doradztwo techniczne
kosztorysowanie
kontakt
 
       

Projektowanie

 
 
   

 

Firma opracowywuje następujące projekty:
1. Projekty budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych w wykonaniu napowietrznym oraz naziemnym i podziemnym wraz z uzgodnieniami terenowo-prawnymi do uzyskania pozwoleń budowy lub zgłoszeń włącznie.

2. Projekty zasilania elektroenergetycznego i przyłączy oraz rozdziału energii niskiego i średniego napięcia na trzech poziomach pewności:
    a) napięciem nierezerwowanym (jednostronnym)
    b) napięciem rezerwowanym (dwustronne zasilanie z ewentualną automatyką przełączeń (SZR)
    c) napięciem gwarantowanym z zespołem prądotwórczym lub UPS-em i automatyką samo przełączania.

3 projekty instalacji wewnętrznych: oświetlenia, gniazd, ogrzewania, siły oraz oprzewodowania dla sieci komputerowych, teletechnicznych, RTV, sygnalizacji włamania i pożaru.

4. Projekty pomiaru rozliczniowego energii czynnej, biernej: bezpośrednie, półpośrednie i pośrednie.

5. projekty kompensacji mocy biernej oraz eliminowania wyższych harmonicznych prądu w sieci.

6. Projekty sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, blokad dla instalacji technologicznych (współpraca z biurami projektów przemysłowych).

7. Projekty instalacji uziemiających i odgromowych oraz ochrony przepięciowej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych

8. Projekty oświetlenia zewnętrznego: oświetlanie ulic, zakładów i obiektów przemysłowych, terenów rekreacyjnych, a także iluminacja obiektów architektonicznych.

 
   
 
 
 
     
 
   
copyright - NOBRA 2004