pracownia projektowa

o firmie
projektowanie
ocena stanu i doradztwo techniczne
kosztorysowanie
kontakt
 
       

Ocena stanu i doradztwo techniczne

 
 
   

 

Nasza firma wykonuje badanie stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Prowadzimy doradztwo w zakresie planowania remontów i modernizacji instalacji elektrycznych, stacji SN/nN, przyłączy elektroenergetycznych.

Wykonujemy pomiary stanu izolacji kabli i przewodów, uziemień ochronnych i roboczych, ochrony przeciwporażeniowej. Na podstawie badań i pomiarów firma sporządza protokoły oceniające stan techniczny i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i uziemiającej.

 
   
     
 
   
copyright - NOBRA 2004